Tučepi

panorama_tucepi
Tučepi je malé přímořské město s 1900 obyvateli a je to velmi oblíbený turistický resort 3 km jihovýchodně od Makarské. Ačkoliv jsou Tučepi s dnešním jménem zmíněny poprvé až v roce 1434, vhodné klima, úrodná země a prameny pitné vody jsou příčinou téměř čtyři tisíce let staré historie města. Tehdejší obyvatelé však jen zřídka sídlili u moře.

tucepi_slika1

Většina obyvatel Tučep pochází z vesnic na úpatí hory Biokovo. Lidé se na úrodných úbočích hory věnovali farmaření – především pěstování olivovníků a vinohradů. Současný turistický resort vznikl až v období po druhé světové válce


tucepi_villaboric1

karta

Rodina Borić už po několik generací vyrábí olivový olej a Pave Borić hrdě pokračuje v rodinné tradici. Kromě vylepšení způsobu udržování olivových hájů a využití moderních technologií při zpracování olivových plodů, je Pave Borić držitelem četných ocenění za kvalitu rodinného extra panenského olivového oleje.

Tento krátký přehled historie vinařství a vinohradnictví Dalmácie by vás měl seznámit s vinařskými základy v této krásné krajině, kde začal jeden z nejkouzelnějších příběhů o vinařství a vinohradnictví v Chorvatsku!

Z kulturní nabídky Tučepů je důležité vyzdvihnout 3 největší manifestace: „Tučepske ljetne večeri“ začínají každoročně 13. června s tzv. „pučko fešto“ (lidovou zábavou) na svátek sv. Anteho, ochránce Tučepské farnosti.

Slovo gastronomie vzniklo spojením řeckých slov gaster (žaludek) a nomos (pravidlo, zákon). Označuje dovednosti v přípravě pokrmů a kulturu doporučování a výběru pokrmů. Zkrátka, gastronom je člověk, který umí dobře vařit. Pave Borić, majitel Vily Borić, rozhodně patří mezi gastronomy.