RESERVATIONS

Dalmacie

[image]dalmacija-villaboric1
[/image]

Dalmacii není možné popsat jen v několika větách a prezentovat ji tak případným zájemcům na těchto webových stránkách. Její krása je jako unikátní perla v náhrdelníku Středomoří. Tato geograficky i kulturně unikátní země se nachází na východním pobřeží Jaderského moře a má mimořádně složitou historii. Tento chorvatský region je pravou výzvou pro cizince a turisty. Svými geografickými, kulturními a civilizačními charakteristikami spadá Dalmácie především do Středomoří. V globálním kontextu je však Středomoří starodávná křižovatka, na které se po tisíciletí míchaly různé kulturní vlivy západních a východních civilizací. Svou jedinečnou identitu v rámci Středomoří tedy získala Dalmácie díky svému kulturnímu a historickému dědictví.
[image]
dalmacija-villaboric2[/image]
Historie zanechala v Dalmácii nepřeberné bohatství drahocenných kulturních a historických památek, které odhalují vliv mocných impérií a civilizací v historii kolébky antického světa. Dalmácie získala své první rysy už v době antiky. V té době bylo východní pobřeží Jaderského moře obydleno původními kmeny starých Ilyrů. Hlavní vlastností jejich kultury byl nomádský způsob života. Ilyrský kmen Delmati žil na pobřeží a v jeho zázemí – mezi řekami Cetina a Nerevta. Římané z kmenu DELMÁTŮ nazvali toto území DALMÁCIE.
[image]
dalmacija-villaboric3[/image]
Ještě dnes můžeme v různých podobách jasně vidět stopy Ilyrů, antických Řeků a Římanů, vliv vlády chorvatských a maďarských králů i vlády Benátské republiky a jejích četných bojů s Osmanskou říší. Najdeme zde i stopy po krátké Napoleonově vládě z přelomu 18. a 19. století a vliv Rakousko-Uherské správy na konci 19. století, stejně jako vliv monarchistické a socialistické Jugoslávie z průběhu 20. století. Dnešní hranice Dalmácie jsou následkem dlouhodobých válek a následně podepsaného příměří mezi Turky a Benátčany, kterým tenkrát Dalmácie náležela. Hranice se formovaly na začátku 18. století. Svou nezávislost prohlásilo Chorvatsko v roce 1992, od roku 2013 je součástí EU.

Napsat komentář

Scroll to top